štruktúra bonusov vo forever living products

Úspech ako podnikateľa FLP sa meria v medzinárodných jednotkách spoločnosti zvaných kreditné kartóny (Case Credits - body). Tie vám pomáhajú naplánovať si a dosiahnuť ciele. Ak dosiahnete určitú stanovenú úroveň v kreditných bodoch, budete odmenení postupom v marketingovom pláne, bonusmi, ocenením a motivačným programom.

 

odznaky distribútorov Forever Living Products

Nový distribútor  (ND) - vyplní prihlášku a nakupuje tovar s 15% zľavou.  Tovar predáva svojím zákaznikom, kde má 18% zisk z predaja. Môže ihneď registrovať ďalších nových distribútorov a budovať si svoju vlastnú sieť. Spoločnosť vypláca:
• NDP profit z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaného distribútora, ktorý nie je oprávnený nakupovať za veľkoobchodné ceny. 

Podrobné vysvetlenie vyplácania bonusu pre nových distribútorov nájdete na videu tu: Video NDP - nové ceny pre nového distribútora FLP

Odznak Asistent Supervizora FLPAsistent Supervízora (AS) – pozícia sa dosiahne získaním celkovo 2 osobných a nemanažérskych bodov v domovskej krajine v priebehu akýchkoľvek 2 po sebe nasledujúcich mesiacov. AS nakupuje tovar s 30% zľavou.  Zisk z predaja má 43%. Spoločnosť vypláca:
•NDP profit z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaného distribútora, ktorý nie je oprávnený nakupovať za veľkoobchodné ceny
• 5 % bonus za nového distribútora (NDB) z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných distribútorov a ich dolných línií.
• 5 % osobný bonus (PB) z osobného akreditovaného predaja.

Odznak Supervízor FLPSupervízor (S) – pozícia sa dosiahne získaním celkovo 25 osobných a nemanažérskych bodov v domovskej krajine v priebehu akýchkoľvek 2 po sebe nasledujúcich mesiacov. Spoločnosť vypláca:
• NDP profit z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaného distribútora, ktorý nie je oprávnený nakupovať za veľkoobchodné ceny.
• 8 % bonus za nového distribútora z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných distribútorov a ich dolných línií.
• 8 % osobný bonus z osobného akreditovaného predaja.
• 3 % skupinový bonus z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných distribútorov a ich dolných línií.

Odznak Asistent Manažéra FLPAsistent Manažéra (AM) – pozícia sa dosiahne získaním celkovo 75 osobných a nemanažérskych bodov v domovskej krajine v priebehu akýchkoľvek 2 po sebe nasledujúcich mesiacov. Spoločnosť vypláca:
• NDP profit z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaného distribútora, ktorý nie je oprávnený nakupovať za veľkoobchodné ceny.
• 13 % bonus za nového distribútora z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných distribútorov a ich dolných línií.
• 13 % osobný bonus z osobného akreditovaného predaja.
• 5 % skupinový bonus z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných supervízorov a ich dolných línií.
• 8 % skupinový bonus z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných asistentov supervízora a ich dolných línií.

Odznak Manažér FLPManažér (M) – pozícia sa dosiahne získaním celkovo 120 osobných a nemanažérskych bodov v domovskej krajine v priebehu akýchkoľvek 2 po sebe nasledujúcich mesiacov. Spoločnosť vypláca:
• NDP profit z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaného distribútora, ktorý nie je oprávnený nakupovať za veľkoobchodné ceny.
• 18 % bonus za nového distribútora z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných distribútorov a ich dolných línií.
• 18 % osobný bonus z osobného akreditovaného predaja.
• 5 % skupinový bonus z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných distribútorov a ich dolných línií.
• 10 % skupinový bonus z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných supervízorov a ich dolných línií.
• 13 % skupinový bonus z osobného akreditovaného predaja osobne sponzorovaných asistentov supervízora a ich dolných línií.

Odznak Senior Manažér FLPSenior Manažér (SM) - pozícia sa dosiahne získaním 2 manažérv v prvej línii. 

 

 

Odznak Soaring Manažéra FLPSoaring Manažér (SoM) - pozícia sa dosiahne ak distribútor osobne sponzoruje 5 manažérov v prvej línii. 

 

 

Odznak Zafírový Manažér FLPZafírový Manažér - pozícia sa dosiahne ak distribútor osobne sponzoruje 9 manažérov v prvej línii.

 

 

Odznak Diamantovo Zafírový Manažér FLPDiamantovo Zafírový Manažér - pozícia sa dosiahne ak distribútor osobne sponzoruje 17 manažérov v prvej línii.

 

 

Odznak Diamantový Manažér FLPDiamantový Manažér - pozícia sa dosiahne ak distribútor osobne sponzoruje 25 manažérov v prvej línii.

 

 

Odznak Dvojitý Diamantový Manažér FLPDvojitý Diamantový Manažér - pozícia sa dosiahne ak distribútor osobne sponzoruje 50 manažérov v prvej línii.

 

 

Odznak Trojitý Diamantový Manažér FLPTrojitý Diamantový Manažér - pozícia sa dosiahne ak distribútor osobne sponzoruje 75 manažérov v prvej línii.

 

 

Odznak Diamantový Centurion Manažér FLPDiamantový Centurion Manažér - pozícia sa dosiahne ak distribútor osobne sponzorujeme 100 manažérov v prvej línii.

 

 

FLP bonusy pre distibútorov:

Osobný bonus - je bonus (od 5 do 18%) vyplácaný za vlastné osobné akreditované predaje a osobné akreditované predaje osobne sponzorovaných nových distribútorov.

Bonus za nového distribútora - je bonus (21%) vyplácaný za získanie nového distribútora

Skupinový bonus - je bonus (od 3 do 13%) vyplácaný za všetky skupinové akreditované predaje vami osobne sponzorovaných Asistentov supervízora, Supervízorov a Asistentov manažéra.

Bonus za vedúce postavenie - je bonus (od 2 do 6%) vyplácaný aktívnym manažérom a vyššie až do hĺbky 3 generácii.

Drahokamový bonus - je bonus (od 1 do 3%) vyplácaný aktívnym manažérom od Zafírového a vyššie až do hĺbky 3 generácii.

Autoprogram - je bonus vyplácaný v 3 úrovniach (400, 600 a 800 Eur) po dobu 36 mesiacov po dosiahnutí určitého  mesačného obratu.

Grafické znázornenie štruktúry bonusov vo FLP nájdete po kliknutí na obrázok.

Podrobné vysvetlenie vyplácania všetkých bonusov nájdete na týchto dvoch krátkych videách tu:     Marketingový Plán 1Video Marketingový plán FLP Slovensko, vyplácanie bonusov.          Marketingový Plán 2 Video Marketingový Plán FLP 2 - vyplácanie bonusov distribútom FLP