prečo náš mlm

 

Prečo náš Network Marketing?

Network marketing, jedna z mála foriem distribúcie výrobkov, bola zvolená majiteľom firmy z niekoľkých závažných dôvodov:

Výrobky nutne potrebujú poradenstvo, ich charakter je ozdravný, zasahujú do citlivej  oblasti  života spoločnosti, sú pod trvalým tlakom konzervatívnyh názorov, účinky sa nedajú vypočítať ani naplánovať, sú individuálne.

Oproti iným výrobkom z iných sietí nie je potrebné účinky nijako preháňať ani inak ohýbať pravdu, zákazníci sa pre ne vracajú a udržujú tak rastový vývoj odbytu. Sucho povedané, ale je to asi to najzajímavejšie na celom finančnom pláne. (Pozn.: prečo to teda nerobí už každý obchodník? 1. Obchodníci nie sú zvyknutí na svoje peniaze čakať, teda to ide pomaly. 2. Poradca se musí veľa a veľmi veľa učiť, a to klasickí obchodníci nemajú radi.)

Etika marketingu FLP je na mimoriadne vysokej úrovni. Sieť je dynamická a priechodzia  zdola nahor. Bonusy sú vyplácané za skutočné výkony a je to naozaj PRÁCA. Preto táto sieť nikdy nenalákala, alebo dlho neudržala člena, ktorý nič nerobí a robiť ani nechce. Práca je to ale veľmi rôznorodá a každý si vyberie podľa svojho záujmu.

Na trhu práce je iba veľmi málo pracovných príležitostí, ktoré ponúkajú takú širokú škálu rôznorodých aktivít v rámci jednej "pracovnej zmluvy" a naviac bez stropu finančného ohodnotenia.

V podnikateľských aktivitách sa iba ťažko nájde taká, kde sa obídete bez miliónového kapitálu pred zahájením a vysokých prevádzkových nákladov hneď  zo začiatku. Aj prevzatie značky a metóda práce formou franšízingu stojí u iných firiem miliónové čiastky.

Stačí chcieť začať, pochopiť postupnosť jednotlivých krokov, učiť sa, chcieť pomáhať druhým, učiť druhých, atď.

Poradca (nezávislý distribútor) v sieti FLP má s výrobkami osobnú skúsenosť a má snahu sa dozvedieť viac na akciách, kde sú prednášky lekárov a výmeny skúseností. Doporučená je aj literatúra s tematikou zdravia, aloe, osobnostný rozvoj atď.

Je radosť pracovať so skupinou spokojných spotrebiteľov. Časť z nich skôr alebo neskôr bude doporučovať výrobky ďalej a dobrovoľne sa nechá zaregistrovať, poučiť o marketingu a bude chcieť pracovat pre sieť (To je prekvapujúce zistenie z rôznych miest SR).

Postupne sa vytvárajú tímy ľudí, ktoré spolupracujú a vzájomne si pomáhajú. To nie je utópia! To spôsobuje motivácia ľudí, ktorí sú pod sebou a zdravá súťaž ľudí, ktorí sú v sieti vedľa seba. Pracujú potom v tíme ľudí, ktorý sami vytvárajú, s ľuďmi, ktorí prídu vedome a dobrovoľne a spolupracujú radi. Keby to tak nebolo, tak zase vedome a dobrovoľne odídu, nič ich nedrží, sú samostatnými podnikateľmi.

Začiatok činnosti nie je na rýchly prísun peňazí. Hlavne zo začiatku, než sám seba poznám, čo vo mne je, čo viem, nemusia bonusy ani rabat stačiť na prežitie. Preto je lepšie začať FLP ako vedľajšiu činnosť. Rast odbytu v Európe, Ázii, Amerike, Afrike, Austrálii, nekontinentálnych štátoch dáva tušiť, že aj v SR ešte mnoho rokov spotreba aloe od FLP porastie.

 

Spoločnosť FLP pracuje formou Multilevel Marketingu (MLM). Prečo je MLM pre niekoho výhodný a prečo pre iného nie?
Myslíme si, že na takto položenú otázku je dosť ťažké odpovedať. MLM má všeobecne výhodu v tom, že je to naozaj práca vhodná pre každého bez ohľadu na vzdelanie, prax, vek, pohlavie, zdravotný stav, národnosť, náboženstvo a politickú príslušnosť. Činnosť alebo prácu si môžeme zorganizovať práve do toho času, ktorý nám vyhovuje, bez šéfa, nikto nemá dôvod robiť prieky, závidieť, ohovárať, ba naopak, môžete sa spoľahnúť na účinnú a úprimnú pomoc svojej hornej ale aj dolnej línie. V porovnaní s klasickým zamestnaním sa tu dajú dosiahnuť neporovnateľne vyššie zárobky, ktoré nezávisia od žiadnych platových tabuliek, prémiových ukazovateľov či kolektívnych zmlúv. Nie sú bezpodmienečne nutné skúsenosti z tejto oblasti, nie sú potrebné investície, môžeme mať obrovský podnik bez zamestnancov, najatých priestorov, či výrobných strojov. Dokonca aj produkt je vymyslený, zvyčajne veľmi kvalitný (v FLP určite) a takisto netreba mať starosť s dovozom výrobkov, preclievaním, certifikáciou či cenotvorbou. MLM je vlastne superpodnikanie bez klasických finančných a podnikateľských rizík. Formuláciu, že MLM je pre niekoho nevýhodný, by som nahradil inou: prečo sa niektorým v MLM nedarí. Pozrime sa teda na tých, ktorým sa v MLM nedarí. Sú to osoby, ktoré nie sú dostatočne vytrvalé a trpezlivé, majú negativistické zmýšľanie, odradí ich už prvé alebo zopár odmietnutí. Možno dajú prednosť nekonečným televíznym seriálom, návšteve pohostinského zariadenia, rybačke, kartám, kritizovaniu kohokoľvek a čohokoľvek. Neustále hľadajú dôvody, prečo sa to nedá, prečo to dnes nejde, ale zajtra sa do toho určite pustia (a zajtra sa bude zdať, že pozajtra to bude ľahšie, atď…), že nemajú na to čas, že oni by nevedeli nikoho osloviť, že oni nevedia predávať, že oni nemajú známych, ktorých by to zaujímalo a pod. Ale toto všetko nie sú zápory Multilevel Marketingu, zvyčajne je to nepochopenie tejto možnosti, resp. vlastná pohodlnosť a nerozpakujem sa použiť aj slovo lenivosť. Niektorí ľudia považujú za nevýhodu, že prvé 2,3,4 mesiace nevie prísť človek k príjmom, ktoré by si želal. Toto jedno síce môže byť pravda (hoci aj v tomto období môže byť príjem porovnateľný s priemerným slovenským platom), ale príjem v neskoršom období toto úvodné mínus bohato kompenzuje. Zoberte si čistý hárok papiera, rozdeľte si ho čiarou na dve časti (jednu si spravte pre istotu podstatne väčšiu) a spolu so svojim aktívnym sponzorom, ktorý túto problematiku už pozná lepšie, si do jednej časti (do tej väčšej) napíšte plusy - klady a do druhej mínusy - zápory. A uvidíte sami!!!

Prečo si myslíte, že spoločnosť FLP je najlepšia zo všetkých MLM spoločností?
Tvrdenie, že spoločnosť FLP j
e najlepšia možno voči iným spoločnostiam nie je korektné. Skôr by bolo vhodné povedať, že nám a mnohým iným svojou povahou perfektne sedí. Je pravda, že pri rozhodovaní sa, ktorej spoločnosti dať prednosť, sme si prešli veľmi dôkladne množstvo kritérií a dnes sme presvedčení, že sme sa rozhodli veľmi správne. A v prípade, že ste sa tak rozhodli aj Vy, opäť si myslíme, že aj Vy ste sa rozhodli veľmi správne. Čo sme vlastne porovnávali? Čo nás vlastne oslovilo v prospech tejto spoločnosti? Samozrejme to boli v prvom rade produkty. Oslovili nielen nás, ale každého svojou jedinečnosťou, kvalitou a bezkonkurenčnosťou. Ďalej to, že sú to spotrebné produkty, to znamená, že keď sa minú, ľudia chcú ďalšie a tiež aj to, že sortiment tvoria nielen jeden - dva výrobky, ale celá (dokonalá a úplná) škála produktov. Samotná povaha výrobkov - ovplyvňovanie zdravia - a v neposlednom rade 100%-ná záruka spokojnosti nám rozhodnutie uľahčovali. Spoločnosť nepožaduje pri registrácii žiadny poplatok a  ani žiadny obnovovací poplatok, čo u nás na Slovensku je, myslíme si, obrovská výhoda voči iným firmám. Možnosť nakupovať výrobky hneď až s 30%-ou zľavou, resp. ich predávať s nevídaným 43%-ým ziskom je tiež skôr zriedkavosťou ako pravidlom. Percentá bonusov sú vyplácané z odporúčaných predajných cien a s tým sa ani v jednej firme, ktoré podobne fungujú, nestretnete. Spoločnosť FLP si váži úsilie svojich distribútorov, ktoré bolo treba vynaložiť na dosiahnutie určitej úrovne a túto úroveň im zachováva, aj keď svojimi "výkonmi" možno niekedy z objektívnych príčin klesnú. O ďalších prednostiach už len krátko. Napríklad o možnosťi získať od firmy auto, každý mesiac bezplatne časopis (ak si predchádzajúci objednám tovar) a zúčastňovať sa zväčša bezplatne alebo naozaj len za symbolickú cenu množstva veľmi kvalitných podporných podujatí (Success dni, lekárske prednášky, rôzne semináre, vizážistické kurzy a pod.). Prednosťou je množstvo materiálov uľahčujúcich činnosť distribútorov (brožúry, katalógy, audiopásky, videopásky, knihy, vzorky výrobkov, atď…), ale predovšetkým jedinečná tímová spolupráca, ktorá činnosť FLP celosvetovo charakterizuje.

Ja neviem predávať. Môžem byť v FLP aj napriek tomu úspešný? Musím predávať?
Kto chce, ten samozrejme predávať môže. A to dokonca s veľmi slušným 43%-ným ziskom. Ale podstata multilevel marketingu (MLM) je vlastne vo vybudovaní distribútorskej resp. spotrebiteľskej siete. Ak svoj čas, energiu a snahu pomôcť premietnete do odovzdania informácií a skúseností trebárs len ľuďom z vášho najbližšieho okolia, určite budú medzi nimi aj takí, ktorých to zaujme a vašu ponuku resp. ponuku spoločnosti budú chcieť využiť, či jej produktovú stránku alebo podnikateľskú možnosť. A takýmto sme predať nemuseli, lebo tieto osoby si produkty nakúpia sami, priamo od spoločnosti. Aspoň dvaja takíto sa určite nájdu. Myslím si, že takýchto dvoch každý z nás vie nájsť možno aj za deň. Za týždeň určite, ale keby sme si nasadili takmer "neuskutočniteľné" tempo, že týchto dvoch nájdeme za mesiac, aj tak to po čase bude zaujímavejšie, ako keby sme za mesiac našli 20 zákazníkov. Prečo? Ak druhý mesiac pomôžeme našim dvom nájsť svojich dvoch registrovaných zákazníkov, na konci mesiaca nás bude 7 (Vy, Vaši dvaja a ich dvakrát dvaja). A ak sa tretí mesiac spolu s vašimi spolupracovníkmi povenujeme tým novým štyrom, aby každý z nich mal dvoch nových spolupracovníkov, tak nás na konci mesiaca bude 15. A takýmto tempom o ďalší mesiac 31. A predstavte si, že každý spraví v mesiaci len jeden (a aj to minimálny, 60-eurový) nákup. V predajných cenách (lebo provízia sa počíta z týchto) je to úhrnom viac ako 2200 EUR a len 5%-ná provízia by činila približne 4500,- Sk. Takúto sumu síce môžete zarobiť aj predajom, ale či práve od Vás kúpia aj na budúci mesiac je otázne a verte, že sa neskôr pre takýto zárobok z predaja nabeháte omnoho viac. A predstavte si, že za ten prvý mesiac namiesto dvoch oslovíte a nájdete len o jedného viac - teda troch. A ak mu pomôžete dosiahnuť to isté, tak na konci 4-ho mesiaca Vás bude nie 31, ale 121. A keby ste oslovili a našli ešte o jedného viac, tak za 4 mesiace pri dodržaní takéhoto tempa Vás bude 341. Bude Vás o 310 viac, ako keď ste našli len dvoch. V zásade ste nespravili nič iné, len našli namiesto dvoch ešte ďalších dvoch. Cítite ten rozdiel? Toto je MLM! A 341 minimálnych nákupov je v predajných cenách skoro 25.000 EUR obratu a z tohto je priemerná (asi 8%-ná) provízia okolo 80.000,- Sk. A toľkoto sa predajom zarobiť nedá. Takže predávať môžeme, ale ozajstný zárobok nie je z toho. Určitým predajom sa predsa len nevyhneme, lebo kým nájdeme tých dvoch, troch resp. štyroch, stretneme dosť takých ľudí, ktorí sa nechajú obslúžiť a radi od nás výrobky kúpia aj za predajnú cenu a to je potom ešte nejaká tisícka navyše. Bol to síce čisto aritmetický príklad, ale na pochopenie fenoménu MLM bol určite vhodný. Určite nie každý z nás bude vedieť nájsť hneď za prvý mesiac štyroch, ale skôr-neskôr ich nájde. A keby to celé malo trvať namiesto 4-och mesiacov rovno aj celý rok (alebo aj dva-tri), myslím, že to je vždy omnoho zaujímavejšie ako pracne predávať za zlomok takejto odmeny. Verím, že súhlasíte.

FLP sa mi páči, ale som zamestnaný a neviem sa mu dostatočne venovať, kedy mám “opustiť " zamestnanie?
Odpoveď je pomerne komplikovaná. Nie je jedno zanechať miesto, kde je zárobok 7.000 alebo 30.000 korún. Takisto nie je jedno, či zanecháme miesto, ktoré vo firme aj tak zanikne v priebehu štvrťroka, alebo miesto, z ktorého je istý postup na určitú vyššiu pozíciu. Takisto je rozdiel opustiť miesto vo výbornom pracovnom kolektíve alebo v kolektíve, kde každý každému robí prieky a prevláda tam závisť a mocenský boj o pozície. A určite sa ľahšie rozhoduje tomu, kto pracuje na zmeny a svoju rodinu vidí dvakrát za mesiac ako tomu, kto má zamestnanie v čase, keď aj rodina je mimo a má na ňu dostatok času aj počas dňa a aj počas víkendov. Určite sa ľahšie zanecháva miesto pomocného robotníka v stavebnej firme, ako miesto odborného lekára na chirurgickom oddelení. Takže toto všetko sa musí zobrať do úvahy. Takisto si treba uvedomiť, na akej pozícii marketingového plánu sa nachádzame, akú stabilnú sieť svojich spolupracovníkov máme, aký príjem nám vie naša činnosť v FLP v súčasnosti zabezpečiť. V každom prípade aj u nás na Slovensku nájdeme supervízorov, ktorí sa venujú len FLP, ale aj managerov, ktorí sú aj naďalej zamestnaní. Myslíme si, že distribútor by svoje zamestnanie nemal opustiť skôr, ako jeho príjem z FLP nepresiahne dvojnásobok jeho doterajšieho príjmu aspoň počas obdobia troch – štyroch mesiacov za predpokladu, že jeho sieť je vyvážená a stabilná. A aj v tomto prípade by sa mal do tejto práce obuť aktívnejšie a zodpovednejšie. Tento čas vie každý pomerne presne vycítiť, je to však téma, ktorá sa v každom prípade musí veľmi zodpovedne prebrať so svojím aktívnym sponzorom.

Tvrdili mi, že sa tu dá zarobiť aj 50.000.-SK. Som nezamestnaná a neviem si predstaviť  “prácu” pre takú obyčajnú osobu ako som ja, takto platenú. Koľko by som mohla objektívne zarobiť?
Krása multilevelmarketingu (MLM) spočíva v tom, že odpoveď na túto otázku závisí len výlučne na Vás. Toto nie je pokus vyhnúť sa odpovedi na túto otázku ale jednoduchá pravda. Na rozdiel od množstva zamestnaní, kde niekto iný povie, koľko budete zarábať, v MLM si ľudia sami usmerňujú svoj podnik. Výška Vášho príjmu bude záležať od toho, aký diel práce si viete na seba zobrať. Keď chcete iba nejakú korunku na prilepšenie, tak toto dokonale viete dosiahnuť už aj vo vašom najbližšom okruhu rodiny a priateľov. Ale MLM Vám vie do rúk dať aj inú možnosť - zarobiť toľko peňazí, koľko stačí na pohodlný život, dosiahnuť to, po čom sme celý život túžili a snívali. V tomto prípade je potrebné vybudovať veľkú sieť zákazníkov, spotrebiteľov a distribútorov a aby toto niekto zvládol, musí sa naučiť ako položiť základy takéhoto podniku, ako sa k ľuďom "priblížiť" a správať, ako ich motivovať. Možno na začiatku tejto "školy" to bude len zopár stoviek alebo nejaká tisícka, ale snaha a doba, ktorú ste v tejto "škole" pobudli, sa Vám na konci tejto cesty prenáramne rentuje a vyplatí. Takýto distribútor sa vie k takým na začiatku neuveriteľným 50-im tisíckam dostať trebárs aj za rok. Dokonca aj na Slovensku sa nájdu ľudia, ktorí takúto sumu dosiahli aj za kratšie obdobie. Takéto päť ale aj šesťmiestne príjmy naozaj nie sú zriedkavosťou. Najlepší svetoví distribútori vedia zarobiť pri tejto spoločnosti po viacerých rokoch usilovnej činnosti aj viacmiliónové príjmy (v prepočte na koruny) mesačne. Naozaj mesačne!!! To ale hovoríme o ľuďoch, ktorí sú maximálne koncentrovaní a odhodlaní niečo dosiahnuť. Nepoužil som pojem nadaný a talentovaný človek, lebo nadanie a talent buď človek má alebo nie. Ale schopnosť koncentrovať sa má každý človek. K tomuto potrebuje len túžbu niečo dosiahnuť, plán činnosti a jeho dôslednú a vytrvalú realizáciu. Ak Vy viete dať tú túžbu (to sú Vaše ciele), Forever Living Products Vám vie dať plán činnosti, a tá realizácia je už výlučne na Vás. A tých 50 tisíc naozaj nie je príjem neskutočne veľký. V "západných" štátoch je to predsa len slabší priemerný plat. Je to solídne (u nás na Slovensku možno dnes ešte nadpriemerné) ocenenie vytrvalej a kvalitnej práce. A určite pri tejto otázke musíme spomenúť aj nefinančnú stránku. Pri tejto činnosti sa natoľko zmení celý váš život, životný štýl, že toto samé o sebe je nesmierne víťazstvo a bohatstvo. Fenomén MLM-u je aj v tom, že okrem peňazí Vám vie dať aj dostatok času na to, aby sme tieto peniaze vedeli rozumne, radostne a príjemne zužitkovať. A fenomén FLP je k tomu navyše v tom, aby sme to všetko zvládli v čo najlepšom zdraví celej rodiny.

 

Ako si môžem overiť, že provízia, ktorú som dostal, je kompletná a suma správna?
S
me toho názoru, že takáto otázka by mala byť adresovaná na vedenie spoločnosti. Určité možnosti však máme aj my distribútori. Po každom našom nákupe nám ostáva jedna kópia z objednávky spolu s pokladničným dokladom alebo s vystavenou faktúrou. Každý takýto nákup si môžeme overiť aj na web stránkach spoločnosti, kde je špeciálny prístup iba pre distribútorov. Aktualizácia uskutočnených nákupov trvá maximálne 5 pracovných dní. Naviac po skončení mesiaca dostávame tzv. "BONUS RECAP", kde si môžeme tieto naše nákupy konfrontovať s údajmi uvedenými v tomto prehľade. Tam je to uvedené veľmi prehľadne, podľa dátumov, takže orientácia je jednoduchá. Okrem dátumu si môžeme porovnať aj bodovú hodnotu nákupov. EURO hodnota nám sedieť nebude, lebo v "bonus recap-e" sú uvedené hodnoty vyššie. Sú to vlastne hodnoty, z ktorých sa vypočítavajú provízie - je to teda suma predajných cien v EUR bez DPH. Treba však podotknúť, že spoločnosti majú životne dôležitý záujem, aby každý dostal tú čiastku, ktorá mu patrí. Viete si predstaviť, aký problém by mohol vzniknúť, keby jednotliví členovia nedostali prislúchajúcu odmenu za svoju snahu? Takáto správa by sa ako oheň rozšírila medzi distribútormi a firma by sa behom pár dní položila. A spoločnosti toto vedia! Preto sú tieto veci riešené najmodernejšími počítačmi, aby sa takéto problémy nevyskytovali. Samozrejme aj počítače obsluhujú ľudia a z času načas sa chybička môže vyskytnúť. Aj keď sa to môže stať, myslím, že spoločnosť je pripravená na to, aby takéto chybičky veľmi rýchlo korigovala a dala do poriadku. Spoločnosť vie, že len široká rodina spokojných distribútorov je kľúčom aj jej úspechu!!